Ognjen Novokmet

Partner

Ognjen počinje da radi u našoj kompaniji u septembru 2009. godine, nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Posjeduje iskustvo u reviziji finansijskih izvještaja banaka, osiguravajućih društava, privrednih društava, investicionih fondova, mikrokreditnih organizacija, nevladinih organizacija i projekata finansiranih sredstvima raznih međunarodnih
donatora na području Bosne i Hercegovine.

Posjeduje licencu certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora izdatu od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika F BiH, te zvanje investicijskog savjetnika i brokera u prometu vrijednosnim papirima kod Komisije za vrijednosne papire u F BiH.

U međuvremenu stekao je certifikat Ovlaštenog internog revizora izdatog od strane Akademsko-strukovnog Udruženja internih revizora u BiH.

Govori engleski i njemački jezik.