Revizija

Naša usluga revizije obuhvata:

  • Reviziju privrednih društava
  • Reviziju banaka
  • Reviziju mikrokreditnih organizacija
  • Reviziju osiguravajućih društava
  • Reviziju društava za upravljanje investicijskim fondovima
  • Reviziju zatvorenih investicijskih fondova
  • Reviziju otvorenih investicijskih fondova
  • Reviziju nevladinih organizacija
  • Reviziju projekata finansiranih od inostranih i domaćih finansijera / donatora uključujući i projekte finansirane iz EU fondova.

Stupite u kontakt sa nama

Bez obzira na vaše pitanje, naš tim će vas uputiti u pravom smjeru

Započnite razgovor sa nama
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy