Image

Revizija

Naša usluga revizije obuhvata:

  • Reviziju privrednih društava
  • Reviziju banaka
  • Reviziju mikrokreditnih organizacija
  • Reviziju osiguravajućih društava
  • Reviziju društava za upravljanje investicijskim fondovima
  • Reviziju zatvorenih investicijskih fondova
  • Reviziju otvorenih investicijskih fondova
  • Reviziju nevladinih organizacija
  • Reviziju projekata finansiranih od inostranih i domaćih finansijera / donatora uključujući i projekte finansirane iz EU fondova.
Image
Stupite u kontakt sa nama
Bez obzira na vaše pitanje, naš tim će vas uputiti u pravom smjeru
Započnite razgovor sa nama