O nama

Image

Ko smo mi ?

REVIK d.o.o. Sarajevo je osnovan i sudski registrovan u februaru 1998. godine pri Općinskom sudu u Sarajevu kao prvo registrovano društvo za poslove revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine.

REVIK je licencirano društvo za obavljanje usluga revizije na području Federacije BiH i Republike Srpske na osnovu:
– Licence društva za reviziju Ministarstva finansija FBiH, broj: 9090314106; i
– Rješenja o izdavanju dozvole za rad – licence Ministarstva finansija RS, broj: 06.15/020-50-19/10.

Odmah po osnivanju zaključili smo Ugovor o saradnji sa međunarodnom firmom Coopers&Lybrand, sada PricewaterhouseCoopers (PwC), sa kojim smo uspješno sarađivali u obavljanju mnogih revizija i drugih projekata do 2005. godine.

Krajem 2005. godine potpisali smo Ugovor o saradnji sa međunarodnom firmom IB GRANT THORNTON Zagreb, koji je trajao do avgusta 2010. godine.

U junu 2014. godine postali smo punopravna članica međunarodne mreže nezavisnih profesionalnih firmi koje se bave revizijom, računovodstvom i poslovnim savjetovanjem HLB International sa sjedištem u Londonu.

Članstvom u HLB International, postali smo revizorsko društvo prihvatljivo za reviziju projekata koje finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Također, spadamo među pet revizorskih društava u FBiH ovlaštenih za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

Deset stalno zaposlenih osoba od kojih je pet ovlaštenih revizora i brojni eksterni stručnjaci sa kojima sarađujemo po potrebi, garant su da možemo pružiti kvalitetnu i profesionalnu uslugu našim klijentima.

Licence ovlaštenom revizoru Ministarstva finansija FBiH:
Milan Novokmet broj: 3090161104
Edin Udovčić broj: 3090018106
Kenan Kapetanović broj: 3090029145
Azer Omerika broj: 3090020177
Ognjen Novokmet broj: 3090002183
Sanjin Viteškić broj: 3090721196

Struktura uposlenika sadrži spoj mladih i iskusnih visokoobrazovanih kadrova sa bogatim iskustvom u reviziji banaka, osiguravajućih društava, privrednih društava, investicionih fondova, mikrokreditnih organizacija, nevladinih organizacija i projekata finansiranih od međunarodnih donatora (Evropska Unija iz IPA programa, Švicarska agencija za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasada Japana, Švedska međunarodna agencije za razvoj i saradnju (SIDA) i dr.

Svi uposlenici su uspješno prošli obuku o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje projekata, apliciranje na fondove Evropske Unije i upravljanje projektima Evropske Unije kod Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA.

Kvalitetnom planiranju i provođenju revizijskih postupaka i procedura dodatno doprinosi i korištenje softvera za reviziju pod nazivom CaseWare Working Papers, kao jednog od vodećih globalno priznatih aplikacija za podršku procesu revizije.

Ostali opći podaci

Rješenje o registraciji broj: 065-0-Reg-21-005204, MBS: 65-01-1066-09
Identifikacijski broj: 4200002790002
Identifikacijski PDV broj: 200002790002
Porezni broj: 01075138
Raiffeisen BANK d.d. BH Sarajevo: 1610000001640087
UniCredit Bank d.d. Mostar: 3383202250064583

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti kod: Triglav Osiguranje d.d. Sarajevo

HLB International

Osnovana 1969. godine u Londonu, HLB International je međunarodna mreža firmi koje se bave računovodstvom, revizijom i poslovnim savjetovanjem. 

Zahvaljujući svom iskustvu od preko 40 godina firme koje su članice HLB International razvile su širok spektar usluga i znanja, pružajući razne usluge multinacionalnim kompanijama u svim sektorima industrije širom svijeta. Članice HLB izgradile su jaku reputaciju u svojim lokalnim sredinama sa osvrtom na međunarodni identitet, kombinirajući lokalna znanja i vještine sa međunarodnim sposobnostima.

HLB International je član “Foruma društava”, asocijacije osnovane od strane Međunarodne federacije računovođa (IFAC) sa ciljem da se postave najviši standardi kvalitete u oblasti finansijskog izvještavanja i revizije širom svijeta. Svaka članica HLB International je ispunila specifične kriterije kvalitete na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Svaka potencijalna firma članica HLB International mora da prođe program kontrole kvaliteta poslovanja. Pregled se vrši od strane iskusnih timova iz središnjeg ureda u Londonu ili od strane partnera iz firmi koje su članice HLB International. Ovaj pregled se radi da bi se utvrdilo da firma posluje u skladu sa internacionalnim standardima kvaliteta vezanih za ovu struku. Ovi pregledi se redovno obavljaju i kod firmi koje su članice HLB International.

Image
Stupite u kontakt sa nama
Bez obzira na vaše pitanje, naš tim će vas uputiti u pravom smjeru
Započnite razgovor sa nama